Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1411 Pisarz: 14 Numer roty: 447
Item Machna filia Szoldre ducit testes contra Machnam de Gorca: primus Wiszak Tarnowský, Jaroslaus ibidem, Oczeslaw Grabonowský, Szigarth ibidem, Pýotrek ibidem, Blisbor Chalawský:

Iʃzto ʃwatczø Jaco machna ʃamo
czwarta prziʃzla iwirzuczala
machnø zyeý domu ygeý rzeczi
ýgeý Byeʃzczine