Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1411 Pisarz: 14 Numer roty: 446
Testes. Item Miroslaus Wilcouský ducit testes contra Vincencium Paszirbiczsky: primus Sziman Gostcowsky, Barthossius ibidem, Johannes ibidem, Petrus Kuczinskÿ, Johannes Kuczinský, Mszczich Scoroszewský, Vincencius causam comisit Szidowcze testes audire:

[Iʃzto ʃwatczø] (Jacom) (przitem) (bil) Jaco Miroʃlaw gwaltem
neÿal na wøczenczewø dzedzinø ine
ranbil yego wroth ani clol ani laýal