Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1411 Pisarz: 14 Numer roty: 445
Testes. Item Johannes Jaroslawsky ducit testes contra Jo(hannem) Goli, presens Pribislaus Jaroslawsky, testes: Philipus Tranbinsky, Szigarth Grabonowsky, Janussius Scoraczewsky, Oczeslaw Grabonowsky:

Jaco
Iʃz ti owcze neʃzmarli Janowim chowanim
ʃlim ani yego ʃlø paʃtwø