Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1411 Pisarz: 14 Numer roty: 443
Testes. Item domina Morawczewska cum Nicolao filio suo ducit testes contra Henich: primus Jaszco Coska, Nicolaus Kuczinski, Bogumil Crzineczsky, Potrek Grabouecz, Wirzbantha Grabouecz, Boguslaus Szekirca:

Iʃz to ʃwatczø iaco ten czlouek czʃo
henichowi ʃboʃze poʃzegl neuiʃze
dl ʃpaneÿ Jachniney domu ani
ʃgeý radø ani ʃgich radø