Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1411 Pisarz: 14 Numer roty: 442
Item Jagneszca consors Sandiuogii Wiscothe iurabit contra Szgirza. — Rota:

Jaco vmne Jan panczerz vimo
vil inawiʃtanem go yemu
nezaʃtauila