Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1410 Pisarz: 14 Numer roty: 439
Item Martinus de Crziòzanowo iurabit contra Budziwoý:

Jaco tø ranø mam otdbo
dziwoýa czʃom Woznim ucazal ... iaco mø odwe
grziwne otprawa othegnal ... micz
mi wʃanl zacopø