Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1410 Pisarz: 14 Numer roty: 438
Item Zadora ducit testes contra Dzerszcam et Nicolaum: primus Mathias Ptaszcowsky, Petrus Zadora, presentes, Nicolaus Szczepowsky, Stephanus Zaparczinsky, tanislaus de Olsze, Nicolaus Olesky. — Rota:

Jacom przitem bil, kedi dobeʃz
Zadora cupil dwe ploʃze wza
dorach vwanczʃlawa itrzimal
ye dobrowolne ʃpocogem trzi
latha ...