Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1410 Pisarz: 14 Numer roty: 436
Maczco ibidem molendinator iurabit:

Jacomi Szandziwoy dal dze
ʃzancz policzcow atrzi rani
...