Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1398 Pisarz: 1 Numer roty: 43
Testes, quos ducere debet Janussius de Splawa contra Limpach et uxorem suam: primus Budziwoy Belefszky, secundus Nicolaus Woliszefsky, tercius Janeg Kalefszky, quartus Maczcec Vczonofszky, quintus Woyteg de Baranowo. Paszko Thorzeefszky. —

... Taco mi etc. iʃz to ʃwaczø iʃz limpach
ne dokonal ʃzwymy gednaczy czoʃze ʃzâddu wy woydl ...