Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1410 Pisarz: 14 Numer roty: 429
Testes. Item Petrus Rudniczský ducit testes ex parte filiastri: primus Vincencius Hrczelinský, Albertus Sdbik, Gregorius Gorziczský, Petrassius Grabyonowský, Nicolaus Grabyonowsky, Wik Docowsky, contra Hinczcam Szcapa et Laurencium Coslowsky:

Jaco to ʃwatczø Jaco przi
biʃlaw ne[wʃzøl] (bral) ginego
liʃta irøcoým zaʃto grzi
wen przeʃtrzi iʃadzeʃzancz
grziwen