Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1410 Pisarz: 14 Numer roty: 426
Item Angnes consors Jaroslai de Tarnowo iurabit pro quinque marcis Szidowcze:

Jaco mi Sta
ʃzek ʃzidowca panczi grziwen
nepoʃziczil anyʃmugich vino
vata