Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1410 Pisarz: 14 Numer roty: 425
Item Baranek ducit testes contra Sandiuogium Wiskotham: primus Budiuogius Chalawsky, Jacobus Strzeszcowský, Adam Bernadsky, Bodzata Grodzeczský, Nicolaus Czartek, Naszøgnew ibidem. — Rota:

Jaco to ʃwatczø Jaco Baranek
ʃʃwø ʃzonø nemal pýenandzi
pýotraʃzewich wti czaʃi ke
di ye zwoʃznim zapowedal
Sandziwoý.