Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1410 Pisarz: 14 Numer roty: 424
Testes. Item Margaretha, socris Maczconis Grunowsky, ducit testes contra Simonem Grunowsky: primus Derslaus Jelenczewsky, Gywan Podrzeczsky, Domaslaus de Bodzewo, Jaszek Coska, Pechno Golinsky, Nicolaus Wiskotha. [Item Gnewosz]:

Jaco to ʃwatczø Jaco Szimun dal
Margrecze policzek itrzi ʃzine rani