Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 422
Testes. Item Donin Jurga ducit testes contra Petrassium Goszczeyewsky: primus Nikel Choranguicz, Nikel Bancz nunccius, Botha Golaszinský, Henich Tworzianský, Woytek Choranguicz, Albertus Szurcowsky. — Rota:

Jaco mø Jurga ʃlal do potraʃza
Goʃzczeyewʃkego bi (mu) ʃʃinem
prawa pomogl aon nech
czal avnegom gý wdomu
vidzal ...