Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1398 Pisarz: 1 Numer roty: 42
Testes, quos ducere debet Mathias et Bernhardus de Godzeszewo contra dominam Odzioszkam de Pzreprostinø: primus Blos, secundus Petrus de Vrbano, tercius Petrus de Mynewo. — Rota:

Taco etc. iʃz to ʃwaczø iʃz oʃzyaʃzce [ʃaplaczo
no] dobeʃlaw ʃaplacil poʃzagem gege dzelnicza