Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 419
Item Giwan Chfalanczský ducit testes contra Martinum kmethonem: primus Derslaus Stramiczský, Petrassius ibidem, Johannes Jaroslawský, Stachnik Oleszský, Jurga Zelasko, Oszep Xszanginsky:

Jaco niʃz Marczin poʃwal
Giwana odwadzeʃzcza
Grziwen ymena temu
ʃø minøla trzi lata.