Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 417
Item Andreas de Gorzicze ducit testes contra Johannem et fratres ipsius de Pýotrcouicze. Primi presentes: Bronislaus Jeligowsky, Johannes Bucoweczsky, Paszco Pýotrcowský. In testimonium: Oszep Xszanginský, Maczco de Albo Lacu, Nikel Scoraczewsky. — Rota:

Jacom przitem bil kedi pyotrek
Janow oczecz Jandrzeýewi ranczil
zadwadzeʃzcza grziwen aʃtego go
newiprawil ...