Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 415
Item Janussius Boszcowwky ducit testes contra Johannem de Bucowecz: primus Johannes Pýotrcowsky, Maszco Scorupka, Alexius Zadora, Bartolomeus Grunowský, Wbisz de Nouauilla, Gnewek famulus domini Pribislai. — Rota:

Jaco to ʃwatczø Jaco Januʃʃz nyepobral Janowi ʃʃadzow rib
iaco oʃzm grziwen ani tego vʃzit
ka ma