Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 414
Item Byethca Pyotrcowska ducit testes contra Paszconem ibidem: primus Marcusz Paszirbiczsky, Oczanslaw Grabyonowsky, Mlanka Chalawský, Petrassius Zadora, Jaszek Grabyonowsky, Jacussius ibidem. — Rota:

Jaco paʃzek byeʃzal Gwaltem moczø
ʃetrzemi paniczi aʃʃzedmø kmoth
napaneÿ dom iranil ýeý ʃina pirz
weý niʃz yeý møʃz zabith iwtem
iø obnyeczczil