Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 413
Testes. Item Janussius Jarognewský ducit testes contra Johannem Zacrzewsky: primus Paszco Pýotrcowsky, Laurencius Coslowský, Michael Gamno, Jacussius Podrzeczsky, Oczeslaw Grabyonowský, Dobyesz Zadora. — Rota:

Jaco Januʃz Jarognewʃky pol Za
crzewa vitrzimal mimo trzidzeʃz
czi lath ayego oto nikt prawem
negabal.