Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 411
Item Albertus Gronsky et Czartcowsky iurabunt pro Paszcone Pyotrcowsky contra Otthonem Trach. — Rota:

Jacom przitem bil[i] kedi ot
tha zamovil paʃzcowi liʃt
wrocz oth pýotrcowʃkich ate
go mu[i] newroczil iʃzcodzen
tego XIX ʃcoth