Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 409
Jacobus Cotoueczsky ducit testes contra Andream Cotowsky: primus Johannes Podrzeczský, Janussius Bestwal in Smogorzewo, Janussius Rzeczicza, circa fuerunt, Johannes de Podrzecze, Adam ibidem, Albertus ibidem. — Rota:

Jacom przitem bil, czʃo Jacub
Andrzeýeui ranczil zawidze
lene pol dzedzini to mu chczal
vidzelicz iwrzeʃzicz podlug
liʃtu dzelnego aon nechczal
wʃøcz ...