Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 405
Item Johannes Lodzský ducit testes contra Maternam Oszeczsky: primus Albertus Sdbik, Vincencius Rczelinský, Jaszek Dupewský, qui circa hoc fuerunt, Jacobus Dimoczewský, Jacussius Nyeproszewski, Niclasius Zadora. — Rota:

Jacom przitem bil kedi Mater
na Jana wrøczil wʃzidi ve
trzi grziwni iwoʃzm groʃzi iʃ
wø pyeczancz mal zaweʃzicz
atego neuczinil ...