Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 404
Testes. Item Otha Trach ducit testes contra Sandiuogium Wiscotham: primus Miksz de Nouauilla, Jacussius de Baloýeszoro, Thomas Xszanginsky, quartus Oszep Xszanginský, Pacossius Proscowský, Wiszech Parzenczewsky. — Rota:

Jaco to ʃwatczø Jaco Otha new
ʃzanl grziwni oth ʃandziuoýa
zato bi dal yego røcoymam
milczenÿe offʃzitký godi