Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 403
Testes. Item Johannes Pyotrcowský ducit contra Paszconem ibidem: primus Petrassius Zadora, Alexius Zadora, Dobeslaus Grodzeczsky, Petrassius Grzibensky, Jaszek Grabyonowsky, Przibek Boiacowsky:

Jaco Jan imicolaý neporanbil
paʃzcoui zapuʃtha poroʃprawe
zaʃzeʃzcz grziwen