Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 399
Item Nicolaus Szgirza iurabit contra Viszak Grisinensem. — Rota:

czʃom czandzal wiʃzakow voz
toʃmi czandzal Scoʃzczelnim
drzewem