Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 398
Item Dorothea Wolicowska ducit testes contra Johannem Szpruch: primus Michael Krzecotowsky, Derslaus ibidem, presentes fuerunt, Sziban Craiewsky, Nicolaus Curanowský, Vincenoius Lanczsky, Henricus de Curanowo. — Rota:

Jacom przitem bil kedi mico
laý manʃz dorotigeý dal pýo
trowi nazaʃtawø trzi adwa
dzeʃzcza grziwen