Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1409 Pisarz: 14 Numer roty: 397
Item Swanthoslaus Giloueczský ducit contra Margaretham de Gilowecz: primus Przibek Pýotrowsky, Wiszak de Tarnowo, Jaroslaus ibidem, Paszco Pyotrcowsky, Blisborius Chalawsky, Petrus Gerlachsem. — Rota:

Jaco Peczna yeʃt oʃʃobna dzedzina
niʃz Gilowecz icopczi othgilowcza
odʃutha