Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 392
Testes. Item Sandiuogius Viscotha ducit testes contra Maczconem molendinatorem de Szitoueczsky: primus Nicolaus Szekirka, Oszep Marcowsky, Thomislaus Szekirka, Vincendus Hrczelinsky, Adam Tader, Pyotrek Szekirka vice subiudicis. — Rota:

Jaco to ʃwatczø iaco Sandziuoy
nedal Maczeyewi dzeʃzanczi
policzcow ani trzech ran