Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 390
Item Nicolaus Granowski cum fratribus suis ducunt testes contra Machnam de Modrze: primus Florianus Docowský, Hinczca Szcapa, Thomislaus Granbyewsky, Vincencius Drzeczcowsky, Stephanus Proszsky, Paeossius Proscowský. — Rota:

Iʃz to ʃwatczø iaco czʃo machna na
granowʃkye zalowala biʃzø wrzucili yeý wzaʃtawø to oný ʃpo
koyno witrzimali mimo trzi la
ta