Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 386
Item Derslaus Jelenczewsky debet statuere duos nobiles contra Nicolaum Lubyatowský. — Rota:

Jaco to ʃwatczø iaco wtich leczech
kedi micolaievi lubyatowʃkemu
doleʃzino yduʃzino wzdano, ludze
zmalewa napawali dobitek y
wandø ribi lowili wʃdbinʃkem
yeʃzerze taco dlugo aʃz im ianl
bronicz