Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 385
Item domina Angnes Dlonska iurabit super Martinum Pacoslawsky. — Rota:

Taco
mi pomoʃzi bog yʃwanti + iaco
marczin zabil mego møʃza y
otnego go ʃtradzø.