Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 384
Item domina Angnes Dlonska testes contra Martinum Pacoslawský: primus Henricus Vronczinský, Nicolaus Miszlanczinský, Janussius Glanboczský, Pyetrica Lubowský, Johannes Bodzeporowsky, Paszek Lubowský. — Rota:

Jaco to ʃwatczø iaco Marczin byeʃzal
gwaltem moczø naiagneʃzczinø
dzedzinø ʃetrzemi paniczi aʃetrze
ni podleʃzimi izabil yeý møʃza