Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 383
Item Nicolaus Pýanowsky cum Adam filio Sandiuogii iurabunt contra Szdzichnam Bilanczina:

czʃoʃm czinili wʃdzichnine dze
dzine toʃmi czinili ʃÿeý volo
atameʃmi nigednego Gwaltu
neczinili