Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 382
Item rota Jacussii Viczanszcowsky contra Derslaum Clonoueczsky pro graniciebus:

Tacomi pomoʃzi bog
iʃwanti + iaco prawø grani
czø iadø napraweý graniczi
prziʃzangayø gonanbiczʃke
naprawo, a Clonoueczʃke na
lewo ...