Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 381
Item Jacobus Goreczski ducit testes contra Sobconem Viscotham: primus Nicolaus Gostcowský, Tyfan Bruczcowsky, Zauisza Gawlowsky Mleczco, Johannes Gostcowsky, qui presentes, Stauisza Racziborowský, Jacobus Jancowsky:

Jaco Sobek przednami ʃø viʃnalyʃz zýego volø iacubovi
liʃt pi
san igego ʃluga zýego volø Je
go pyeczancz cliʃthu zaveʃzil.