Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 377
Testes. Item Albertus de Pyotrouicze ducit testes contra Jacussium Grunowsky: primus Jaszek Grabýonowský, Johannes Grunowsky et Bartholomeus ibidem, Pyotrek Szekirka, Nicolaus Szekirka, Petrassius Slachczinsky. — Rota:

Jaco Voczech pÿotrowʃky nelo
vil rib wiacuʃzewem ʃtawÿe
napýotrouiczech.