Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 376
Item Potrek Grzibensky ducit testes contra Andream de Szabno: Thomas Xszanginsky, Jacussius Grabyonowsky, Oczeslaus Grabÿonowsky, Pelca Bucowniczski, Petrus Oleszský, Pribislaus Jaroslawsky. — Rota:

Jaco potraʃz iandrzeÿa new
ranczil dopana ʃantoczʃke
go wpancz grziwen ale
zadve nedzeli napoʃtaue
ne