Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 375
Item Barthossius Gostcowski ducit testes contra Petrassium Goreczsky: primus Martinus Gogolewsky, Petrus Cuczinsky, Gawrzial Raszewský, Derslaus Racziborowský, Giwan Chfalanczský, Nicolaus Zimlinsky. — Rota:

Jaco Barthoʃz obʃilal pyotraʃza
bi mu kmecza wroczil czʃo mu
vprauiʃni nyeuczinil