Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 373
Testes. Item Nicolaus Colniczski ducit testes contra Vincencium Colniczsky: primus Stoýslaus Jaroslawsky, Oczeslaus Grabÿonowský, Johannes Grabýonowský, Gnewossius Lobeszskÿ, Czele Lobeszský, Vitoslaw Grabyonowski. — Rota :

Jaco to ʃwatczø, Jaco micolay
neczeandzal vanczenczewich ludzi
navloʃzoneý drodze