Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 372
Item Wiszotha contra Czewlegium Mascowský: primus, qui pecuniam solvit et computavit, Nicolaus Lubyatowski dapifer Kalisiensis, Petrassius Gerlashem, Jaroslaus Bodzuewsky, Vlodek Oleszski, quintus Johannes Grabouecz, Albertus Oleszský etc. — Rota:

... Jacom penandze liczil ot wi
ʃzothi Zadarnowo aczewleý
ye ʃʃwim zanczem bral ... Jaco to ʃwatczø ia
micolay lubyatowský pyenø
dze liczil etc.