Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 371
Testes. Item Andreas Cobilinski ducit testes contra Jannam et pueros ipsius de Szircowo: primus Nicolaus Vigonowski, Vincencius Myeczewski, Nicolaus Rogalinsky, Michael Krzecotowski, Derslaus de ibidem, Nicolaus Gostcowsky. — Rota:

Jaco to ʃwatczø Jaco Andrzey
igego ʃtarʃzi ten volvark
wʃzukowe vitrzimal (mimo) trzidzeʃz
czi lath [itrzi lata] podlug
praua