Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 369
Item Nicolaus Coterba ducit testes contra Johannem de Xszansz: primus Nicolaus Morawczewskÿ, Jaszco Pudliszcowskÿ, tercius Henricus Tworzianský, Michael Krzecotowský, Nicolaus Szidowca, Hinczka Craýewský. — Rota:

Jaco to ʃwatczø iaco koterbini [ge]
przotcowe ion potem bili wtey
czøʃzczi Crʃzcza iaʃz voznemu
pocaʃana wtrzimanu trzidzeʃz
czi lath itrzi lata