Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 368
Item Bodzechna de Pýotrcouicze ducit testes contra Gimcam de Pyotrowo: primus Michael Gamno, secundus Maczco Borowsky, tercius Visszak de Tarnowo, Jaszek Grabýonowski, quintus Dobeslaus Scoraczewsky, sextus Stephanus Micuszewsky. — Rota:

Jaco to ʃwatczø Jaco Bodzechnin
oczecz imacz cupili vgimki ʃlad
wpyotrcouiczech Ivitrzimali gi
mimo trzidzeʃzczi podlug praua