Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 367
Testes: Item Nicolaus Gostcowski ducit testes contra Stanislaum de Sobalcowo: primus Swanch Cromoliczsky, Derslaus de ibidem, Johannes Jancowský, quartus Nicolaus Raszewský, quintus Nicolaus Cuczinský, sextus Sulek Chfalcowsky. — Rota:

Jaco to ʃwatczø iaco micolaý ne
pobral imena Staniʃlaoui zapancz
grziwen