Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 366
Testes. Item Jafroszca relicta Laurencii Ochelsky contra Virzchoslawa consortem Cosca: primus Sziman Gostcowský, Petrassius Zimlinský, tercius Scarbimir, quartus Janussius Habdank, quintus Sulek Chfalcowski, sextus Budzek Grotcowski. — Rota:

Jaco ʃwatczø Jaco matka Thomi
ʃlaowa bila wtrzimanu tich czø
ʃzczi wmaleý iwwelkeý lancze
iaco liʃth mowi aiaco geg virz
choʃlawa ianla crziwdø czinicz
taco neopuʃzcziwʃzi lath Thomi
ʃlaow oczecz zazwal