Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 363
Alia rota idem iurabit contra eundem:

Jaco pan Joʃt necaʃal ʃwim ogrod
nicom vilanczicz ʃzeʃzczora ʃzvini
Janovich czʃo mu ʃginøli