Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 362
Item Jost aut ipsius procurator Dambrowski contra Johannem Bodeczsky ad proximos terminos minores iurabit. — Rota:

Jaco czʃo vyeprz Janowi (vioʃta) za
bith togi zapito zprawem