Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1408 Pisarz: 14 Numer roty: 361
Item Dobeslaus Grobsky acquisivit XX marcas dampni super domina relicta olim Barthossii palatini Poznaniensis de Gostina et super Janussio et Barthossio filios suos ibidem, quos iuramento aprobare debet metsecundus ad terminos particulares sub forma tali. — Rota:

Jaco ten ʃlodzey czʃo mi nagrod vczekl
aʃnim mi ʃzø pravo neʃʃtalo ten mi
taco vele pobral chanʃebnø rze
czø iaco dwadzeʃzcza grziuen