Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1407 Pisarz: 14 Numer roty: 358
Testes. Item Nicolaus Bucowniczski ducit divisores contra Otthonem: primus Johannes Jaroslawski, Nicolaus de ibidem, Stoislaus de ibidem, Smiszek Bucowniczski, Pelka filius ipsius. — Rota:

Jacomʃm dzelil[i] micolaya Sʃob
kem iʃiego Braczø atemu dza
lu minøla trzi lata